Tag : THAI PBS

รายได้ระหว่างเรียน

เพาะกล้าไม้สร้างรายได้ระหว่างเรียน

clips55
เปลี่ยนพื้นที่ว่างในบ้านเพาะพันธุ์กล้าไม้ป่าขาย สร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนให้นิสิตหนุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมย้อนหลังรายการทุกทิศทั่วไทย ได้ทาง …...
รายได้ระหว่างเรียน

นักศึกษาเลี้ยงปูนาสร้างรายได้ระหว่างเรียน (20 ก.ย. 60)

clips55
อาชีพบันดาลใจเช้านี้ ไปติดตามนักศึกษาปริญญาตรี เปิดฟาร์มปูนา ขายปูน…...