Category : เยียวยา

เยียวยา

ศบค. เคาะแล้วแจกเงินเยียวยา 2,500​ บาท​ 2 เดือน ม33 39 40

clips55
ศบค. เคาะแล้วแจกเงินเยียวยา 2,500​ บาท​ 2 เดือน ม.33 39 40     จากมาตรการเยียวยาประกันสังคมในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดรัฐบาลได้อนุมิตเงินเยียวยาให้ทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ...
เยียวยา

แจกเงินเยียวยา 5,000 บัตรคนจน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาด่วน

clips55
แจกเงินเยียวยา 5,000 บัตรคนจน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาด่วน       อาชีพอิสระ บัตรคนจน รัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยาเพิ่มให้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์...
เยียวยา

ประกันสังคมมาตรา 40 ยังสมัครได้ไหมต้องจ่ายเงินสมทบเมื่อไหร่

clips55
ประกันสังคมมาตรา 40 ยังสมัครได้ไหมต้องจ่ายเงินสมทบเมื่อไหร่    13 จังหวัด สมัครมาตรา 40 แล้วชำระเงินงวดแรกไม่ทัน ขยายเวลาจ่ายได้ถึงวันที่ 10 ส.ค.นี้...
เยียวยา

ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา 13 และ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม

clips55
ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยา 13 และ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม       หลังจากรัฐบาลแจกเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 รายละ 2500 บาท ม.39-ม.40 รายละ 5000 บาท...
เยียวยา

รับเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาทใครบ้างรับเงินฟังด่วนที่นี่

clips55
รับเงินเยียวยาสูงสุด 10,000 บาทใครบ้างรับเงินฟังด่วนที่นี่      วิธีตรวจสอบสิทธิ์การรับเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33  39 และ 40 ที่เป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระ...
เยียวยา

แจกเงินเยียวยาโควิด แจกเพิ่ม29จังหวัด แจ้งวันที่รับเงินเรียบร้อย

clips55
แจกเงินเยียวยาโควิด แจกเพิ่ม29จังหวัด แจ้งวันที่รับเงินเรียบร้อย   การประชุมคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติขยายกรอบวงเงินเพิ่มเติมขยายมาตรการช่วยเหลือแรงแรงงานและผู้ประกอบการ 29 จังหวัด...
เยียวยา

เช็คด่วน วันโอนเงินเยียวยา นักเรียน-ผู้ปกครองปลายเดือนสิงหาคมนี้

clips55
เช็คด่วน วันโอนเงินเยียวยา นักเรียน-ผู้ปกครองปลายเดือนสิงหาคมนี้          ภายในวันที่ 13 สิงหาคมนี้  ศธ.จะตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดทำขั้นตอนการจัดสรรเงินงบประมาณลงไปที่สถานศึกษา...
เยียวยา

เคาะวันโอนเงิน 5,000 บาทเยียวยา ม.39-ม.40กลุ่มผู้ประกอบการ แรงงาน

clips55
เคาะวันโอนเงิน 5,000 บาทเยียวยา ม.39-ม.40กลุ่มผู้ประกอบการ แรงงาน           การเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม จะเริ่มจ่ายเยียวยา ในวันที่ 4 -6 สิงหาคม...
เยียวยา

ด่วนแจก เงินเยียวยาล่าสุด จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ม33 ม39 ม40

clips55
ด่วนแจก เงินเยียวยาล่าสุด จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ม33 ม39 ม40    แรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในกลุ่ม 9 อาชีพ ใน 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มจะได้รับ...
เยียวยา

เช็คด่วน เงินเข้าวันไหนมาตรา 39 และ 40 เงินเยียวยา 5,000 บาท

clips55
เช็คด่วน เงินเข้าวันไหนมาตรา 39 และ 40 เงินเยียวยา 5,000 บาท       ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ ที่เป็นกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 นั้นตรวจสอบวันรับเงินได้ที่...