Category : เยียวยา

เยียวยา

ครม จ่ายเงินเยียวยาล่าสุด 2500 บาท เริ่ม 4-6 ส ค 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม

clips55
ครม จ่ายเงินเยียวยาล่าสุด 2500 บาท เริ่ม 4-6 ส ค 13 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม   รัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13จังหวัด 9ประเภทกิจการในวันที่ 4ส.ค....
เยียวยา

ครม.อนุมัติเยียวยาลูกจ้างและเจ้าของกิจการ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

clips55
ครม.อนุมัติเยียวยาลูกจ้างและเจ้าของกิจการ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม     ที่ประชุมครม.เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดฉบับที่ 27 เป็นระยะเวลา 1 เดือน...
เยียวยา

ด่วนล่าสุด รีบเช็ค ข้อมูล แก้ 4 สาเหตุ โอนเงินอีกรอบ 13 ส.ค.นี้

clips55
ด่วนล่าสุด รีบเช็ค ข้อมูล แก้ 4 สาเหตุ โอนเงินอีกรอบ 13 ส.ค.นี้    เช็ควิธีแก้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33  วันที่ 7 สิงหาคม นี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถเข้าไป ตรวจสอบข้อมูลได้ที่...
เยียวยา

ม.33 เงินเยียวยาไม่เข้าบัญชี ทำอย่างไร ดี ดู 4 วิธีขั้นตอนนี้

clips55
ม.33 เงินเยียวยาไม่เข้าบัญชี ทำอย่างไรดี ดู 4 วิธีขั้นตอนนี้      ช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 ใน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่จะต้องได้รับใน 4-6 ส.ค.64 แต่บางรายพบปัญหาเงินไม่เข้า...
เยียวยา

จ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่อง 5 ส.ค.64 รับเงินเยียวยา2,500 บาท

clips55
จ่ายเงินเยียวยาต่อเนื่อง 5 ส.ค.64 รับเงินเยียวยา2,500 บาท   ความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33   7,500 บาท และเงินชดเชยเพิ่มเติมอีก 2,500 บาทต่อคน...
เยียวยา

เดือนสิงหาคม โอนเงิน ประกันสังคมมาตรา33 ตามเลขประชาชน

clips55
เดือนสิงหาคม โอนเงิน ประกันสังคมมาตรา33 ตามเลขประชาชน       สำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. เริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนในกลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33...
เยียวยา

ศบค.เคาะ แจกเงินเยียวยา29 13จ.แดงเข้ม รับเพิ่มอีกเป็น2เดือน

clips55
ศบค.เคาะ แจกเงินเยียวยา29 13จ.แดงเข้ม รับเพิ่มอีกเป็น2เดือน     คณะรัฐมนตรี (ครม.) มติเยียวยาเพิ่ม 29 จังหวัดตามระบบเดิม ขยายวงเงิน 2 เท่าเป็น 6 หมื่นล้าน...
เยียวยา

กำหนดจ่ายเงิน ม.39 ม.40 และ การเยียวยา 16 จังหวัดที่เพิ่มมาใหม่ใน 29 จ้งหวัด

clips55
กำหนดจ่ายเงิน ม.39 ม.40 และ การเยียวยา 16 จังหวัดที่เพิ่มมาใหม่ใน 29 จ้งหวัด     สำหรับมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เยียวยาล็อกดาวน์...
เยียวยา

ศบค. เคาะแล้วแจกเงินเยียวยา 2,500​ บาท​ 2 เดือน ม33 39 40

clips55
ศบค. เคาะแล้วแจกเงินเยียวยา 2,500​ บาท​ 2 เดือน ม.33 39 40     จากมาตรการเยียวยาประกันสังคมในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัดรัฐบาลได้อนุมิตเงินเยียวยาให้ทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ...
เยียวยา

แจกเงินเยียวยา 5,000 บัตรคนจน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาด่วน

clips55
แจกเงินเยียวยา 5,000 บัตรคนจน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาด่วน       อาชีพอิสระ บัตรคนจน รัฐบาลอนุมัติเงินเยียวยาเพิ่มให้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์...